نانگاپاربات - خبر 12 دی 138512/ دی / 1385 – 2007 / 2 – 3:18
بر اساس گزارش رسیده : تند باد مهیبی مانع رسیدن Krzysztof wielicki و Robert szymcsak به کمپ 3 شده است . ویلیچکی شب بسیار سختی را در ارتفاع 6300 متری گذرانیده است . او ماجرای این شب مانی را این چنین توصیف می کند " آن شب سخت ترین شبی بود که تاکنون در کوه گذرانیده بودم . "
آن دو مرد امکان رسیدن به کمپ 3 را درآن شرایط آب و هوایی از دست داده و در ارتفاع 6300 متری چادری بر پا می کنند ، بعنوان اقدامی موقتی ، و صبح روز بعد باز می گردند.
بر اساس نظر ویلیچکی ، مسیر تا ارتفاع 7200 متری مشکل خاصی ندارد ، اما بخاطر باد شدید که تهدیدی برای کوهنوردان به حساب می آید و احتمال سقوط و پرتاب شدن آن ها را بوجود می آورد نیازبه 1000متر طناب ثابت دارد
****
ترجمه : مینو ضابطیان

0 comments: