اخبار باشگاه ...11/10/85

اخبار جلسه عمومی روز دوشنبه 11/10/85
فهرست برنامه های جلسه روز دوشنبه:
اخبار روز ... سعید صبور
معرفی صنعت بیمه و نقش آن در فرآیند زندگی اجتماعی ..... مشاور بیمه پارسیان
معرفی پیشکسوتان باشگاه علی اسکندانی و بهزاد صدقیانی از کوهنوردان صاحب سبک در عرصه های فعالیت فنی و هیمالیا نوردی ... حسن زرین قلم
نمایش فیلم صعود قلل مون بلان و ماترهورن ... علی ستوده
برنامه های اعلام شده :
پیمایش غار نمکدان ( جزیزه قشم ) به مدت 5 روز از تاریخ 17/10/85 به سرپرستی لیلا اسفندیاری
صعود قلل سرسیاه غار ( در منطقه لواسانات ) به سرپرستی سعید راعی در تاریخ 15/10/85
صعود قله دماوند از جبهه شمالی بصورت انفرادی .... جواد قارائی .... تاریخ شروع برنامه 13/10/85
برنامه هفته های آینده :
نمایش اسلاید ... توسط سعید شجاعی ... 25/10/85

0 comments: