در پی گم شدن کریستین بوسکوف و همراه وی ; چارلی فولر در دره های گم و ناشناخته غرب چین ; پیگیری های دامنه داری از طرف پلیس ، مقامات محلی و کوهنوردان آشنا با ایشان آغاز شده که همچنان ادامه دارد
در خبر ارسالی در تاریخ 3 / دی / 85 ( 24 دسامبر ) اینگونه آمده است :
بوسکوف و فولر در کجا به قتل رسیده اند ؟
همه ما اخبار جستجو و تحقیق در مورد این دو کوهنورد را از چند هفته قبل دنبال کرده ایم و در سکوت خودمان امید داشتیم که این دو را بتوان ، زنده و سالم در منطقه ای پرت و دور افتاده از کشور چین پیدا کرد.
تا حالا بیشتر گمانه زنی ها به این سمت منتهی می شد که برای آن دو ممکن است حادثه ای مانند سایر حوادث کوهستانی و کوهنوردی ; در آن منطقه ناشناخته اتفاق افتاده باشد ; در حالیکه آن دو در ناحیه ای دور افتاده برای نخستین صعود بر قله ای بکر تلاش می کردند .
اما امروز تئوری دیگری مطرح می شود : شاید آنها به قتل رسیده باشند .
بر اساس این نظریه ; چنین تصور می شود که : این دو کوهنورد در منطقه ای پرت و بدور از قانون در چین ( در منطقه ای که آن را غرب وحشی نامیده اند ) در حال حرکت بوده اند و احتمالا از راهنمائی فردی که منطقه را می شناخته استفاده می کرده اند . آین منطقه مملو از درگیری بین چینی ها و تبتی ها می باشد در این مناطق آشوب زده روستاها و خانه های تخلیه شده ای وجود دارد که پناهگاه راهزنان ; سارقین مسلح و یاغیان است . این واقعیت که دو کوهنورد در حال کشف و بررسی در چنین منطقه ای بوده اند ( آنهم بدون مجوز) ; این احتمال را که مورد حمله قرار گرفته باشند را افزایش می دهد .

0 comments: