نامزدهای دریافت جایزه کلنگ طلائی

کوهنوردان صعود کننده به قلل 8000 متری : Kazakh denis urubko ; Sergey samoilov ; pavle koziek

دنیس و سرگئی دو کوهنوردی بودند که یک مسیر جدید را بر روی قسمت شمال شرقی کوه ماناسلو به روش آلپی گشوده اند . این دو کوهنوردی جایزه کلنگ طلائی آسیا را نیز که در ماه گذشته در کشور کره داده شد ، بدست آوردند . دنیس برای دومین بار بود که کاندید جایزه می شد . او در سال 2005 پس از یک مسیر یابی جدید بر روی قله برودپیک نامزد دریافت جایزه شده بود .
******************************************************************************

پاول کاژک نیز برای انجام فعالیت بالای 8000 متر کاندید شده بود . پاول سرپرستی صعودی بر روی قله چوآیو در فصل پائیز را بر عهده داشت . وی در تلاش انفرادی موفق به دستیابی به قله چوآیو شد . این صعود تک نفره 15 ساعت به طول انجامید و پاول اولین کوهنوردی بود که تصویری از کشته شدن Tibetan را درNangpala ارائه کرد .
*************************************************************************

کوهنوردی در قله های منفرد :
کاندیدای دیگر Marko prezelj و Boris lorencic اسلوونیایی به خاطر اولین صعود بر روی دیواره شمال غربی (Chomolhari ( NW بودند . مسیر جدید به روش آلپی در طی 5 روز و با شرایط بسیار سخت صعود شده بود . این کوه مشهورترین قله کانگچن جونکا می باشد .
*************************************************************************

Igor choplinsky ; Andrey rodiontsar ; Orest verbitsky به عنوان اولین صعود کنندگان یال شمالی در Shingu charpa که یک مارپیچ 5600 متری واقع در کوه ماشربروم است ; انتخاب شدند . تیم اوکراینی 5 روز را برای رسیدن به قله با روش آلپی صرف کرده بود .
***********************************************************


دو انگلیسی در یک گرد همائی شرقی :

تنها کوهنوردانی که ملیتی از اروپای شرقی نداشتند Ian parnell ; و Tim Emmett از انگلستان بودند که دیواره
جنوب شرقی را از Kedar dome ناحیه ای در هندوستان صعود کرده اند . یان و تیم کوهنوردان آزادی بودند که در اولین تلاش برای صعود بدون راهنما 2000 متر را طی کردند . این تیم اولین صعود به قله 6830 متری را از جبهه شرقی انجام داد

این بار سوم بود که " یان پارنل " کاندیدای گرفتن جایزه می شد . او همچنین در سال 2001 پس از یک مسیر پیمائی در آلاسکا و همچنین در 2003 در یک مسیر جدید در آناپورنای 3 ; کاندید شده بود .

0 comments: