آیا یخچال آمادابلام امن است ؟
از اتفاقها بیاموزیم

آیا یخچال آمادابلام امن است ؟ حرفه ایها موافق نیستند ؟
در شب سیزدهم نوامبر قسمت بزرگی از یخچال Ama Dablam ریزش کرد. این ریزش کمپ سه را در نوردید و شش کوهنورد را که آن شب در آنجا خوابیده بودند را به کام خود کشید. این تراژدی همه کوهنوردان منطقه را شوکه کرد.
و به کوهنوردان Ama Dablam گزارش شد که مراقب ریزش بهمن باشند زیرا کمپ سه در یک موقعیت نا امن قرار گرفته است.
یکی از کوهنوردان هیمالیایی که از کوهپیمایان زمستانی است به نام Artur Hajzar می گوید :" به نظر اون کمپ سه در یک موقعیت خطرناک قرار داشته و چادر کوهنوردان نیز در یک محل اشتباه از لحاظ موقعیت بر پا شده بوده است.
اونها باید چادر را در یک مکان بالاتر و کمی به سمت راست (شکل 1) بر پا می کردند."


_ آیا کمپ سه در موقعیت مطمئنی بنا شده بود؟
راهنمای هیئت اعزامی بریتانیاییTim mosedale موافق نیست . او می گوید:
"من به کمپ 3سه رفته ام و می گویم این کمپ در جای مناسبی قرار داشته و چادر هم در یک جای صاف و هموار که برف و یخ به آن نمی رسید قرار داشته است. اما بدون توجه به مکان چادر من باید بگویم که اونها هیچ راه فراری از بهمن برف و یخ نداشته اند. من از آدمهایی که می خواهند کسی را متهم و مقصر جلوه دهند متنفرم. به هر حال این اتفاق ناگوار غیر قابل پیشگیری بوده است."

Ryszard Pawlowslci می گوید که یخچال خطرناک نبوده است:
این یخ نورد هیمالیایی پس از فتح َAma Dablamهم اکنون در Kath mandoمی باشد . او Ama Dablamرا در نوامبر برای هیجدهمین بار صعود کرد.
Ryszardدر تلفن به Arture می گوید که برای 16 بار از 18 بار صعودش به Ama Dablam موقعیت کمپ 3 برای چادر زدن مناسب بوده است و تنها در دو مورد دیده است که چادر در جایی حدودا صد متر پایین تر از کمپ بنا شده است.
ریچارد می گوید امسال هم یخچال همانند سالهای پیش به نظر می رسید و به نظر خطرناک نمی آمد. ریچارد می گوید:" من نمی دانم چه چیز باعث ایجاد ریزش شده است؟"
Arture Hajzer می گوید :" هر کس عقیده ای دارد."
آرتور پس از شنیدن صحبتهای ریچارد می گوید: ممکن است من در مورد موقعیت اشتباه چادر درست قضاوت نکرده باشم و چادر در جای مناسبی بوده است. البته خوب هیچ کسی کامل نیست. در هر صورت به نظر من یخچال خطرناک بوده است و من در صعودم به Ama Dablamبدون نگرانی صعودم را شروع کردم در حالی که هر چه به آن نزدیکتر شدم چشمانم از تعجب باز تر می شد.
Artur می گوید : ما راجع به هوا و اینکه پایدار است یا نه بحث کردیم و پس از آن کمپ سه را بر پا کردیم. وی می گوید : در هر صورت بهمن از طریق آب راه ایجاد شده و به پایین ریخته است.
آیا شلوغی Ama Dablam منجر به تصادف شده است؟
آرتور می گوید: ما به جمعیت فراوانی که که در راه Ama Dablam بودند توجه نکرده بودیم. برای اینکه از جمعیت فراوانی که ممکن بود آنجا در کمپ 3 جمع شوند جلوگیری کرده باشیم زودتر بیدار شدیم و اولین نفرهایی بودیم که به آنجا رسیدیم کوهنوردان دیگر هم از تعداد زیاد مراجعان در این فصل به Ama Dablam می گویند.اینکه اجازه صعود به Ama Dablam به تعداد بسیاری داده شده بود عجیب بود به طوری که تیم های صعود کننده که رهبری صعود را برعهده دارند مجبور شدند تعدادی را نپذیرند تا از اجتماع جمعیت زیاد در آن بالا و کمبود جا در کمپ 2 جلوگیری کرده باشند.
رهبر تیم صعود کننده معتقد است که به علت زیادی جمعیت در کمپ 3 باعث شده است که کوهنوردان حادثه دیده مجبور شده اند تا چادر خود را در سمت چپ نسبت به جای معمول چادر ها بنا کنند در جایی که در دسترس ریزش یخ قرار بگیرند!


ما هیچ گاه نخواهیم فهمید که چه چیز منجر به تصادف شده است.
تیم ماسودل هرگونه رابطه جمعیت فراوان را با ایجاد این حادثه رد می کنند
تیم می نویسد :" آمادابلام کم کم تبدیل به یک هدف (کوه) پر رفت و آمد می شود اما این باعث نمی شود بر پا کردن چادر در محل کمپ 3 خطر ناک شود و همین طور باعث نمی شود که به آنچه که من آن را یک حادثه طبیعی می نامم ربطی داشته باشد.
آرتور هاجزر متعقد است در مقایسه با از دست دادن تعدادی انسان علت حادثه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. او می گوید :" حقیقت این است که تراژدی باعث ناراحتی و ضربه می شود ." همدردی عمیق ما با خانواده های حادثه دیده است .ما در مورد آن همیشه می توانیم صحبت کنیم اما شاید هیچ وقت در نهایت نفهمیم چه چیز باعث ایجاد حادثه شد.
در سیزدهم نوامبر شش کوهنورد آمادابلام (یک بریتانیایی، دو سوئدی و سه نپالی ) توسط یک بهمن در حالی که در کمپ 3 در یک موقعیت عادی بودند در نوردیده شدند در نزدیکی مکانی که قرار بود توسط آنها فتح شود.
کوهنوردان حادثه دیده به دو گروه متعلق بودند:
شرپا ویلیام (37 ساله) و تاچی دورج شرپا (36 ساله)که از تیم مستقل سوئدی به رهبری مایکل که چند روز قبل آنجا را فتح کرده بودند.
دانکن ویلیام بریتانیایی (32 ساله) و شرپا مینگما به همراه تیم ماجراجوی بریتانیایی بود.

ترجمه : افسانه معدنی

0 comments: