صعود قله ونتارگزارش صعود قله ونتار
قله ونتار به ارتفاع 3798 متر (بر اساس ارتفاع ثبت شده بر روی نقشه‌های توپوگرافی) بر روی خطالراس کهار و هفت خانی واقع شده است.
مبدا صعود این قله از روستای کلها می‌باشد (N= 36.04.80 – EO= 51.08.00 و ارتفاع 2141 متر) فاصله روستای کلها از جاده چالوس حدود 8.5 کیلومتر می‌باشد. (فاصله بین روستای آیگان تا کلها حدود 2 کیلومتر بوده و خاکی می‌باشد).
درساعت 5:15 دقیقه بامداد، روز پنجشنبه 26 مرداد ماه سال 85 تیمی سه نفره از اعضاء باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند به سرپرستی محسن فوقانی، تهران را به قصد صعود قله ونتار ترک می‌نماید.در ساعت 6:45 دقیقه تیم با استفاده از وسیله شخص وارد روستای کلها می‌شوددر ساعت 8:05 دقیقه، (بعد از صرف صبحانه) تیم در خلاف مسیر رودخانه و به سمت شمال آغاز مسیر می‌نماید. تنگه کلها در ابتدای مسیر
پناهگاه یال کهار

در ساعت 9:34 دقیقه تیم خود را به ابتدای یالی که منتهی به خطالراس می‌شود، می‌رساند (ارتفاع این نقطه 2395متر ) لازم به ذکر است در این نقطه جویباری با آبی خوش روان می باشد که بهترین محل آبگیری برای ادامه مسیر است
بعد از 10 دقیقه استراحت ، بر روی یال شروع به ارتفاع گرفتن، می‌نمایند در حدود ارتفاع 3040متری، یال بصورت گرده سنگی درمیاید (ساعت 11:25) و در ارتفاع 3520 متری گرده سنگی‌ها تمام می‌شوند.و در نهایت تیم در ساعت 14:45 دقیقه به قله ونتار می‌رسد. بازگشت از قله 15:07 دقیقه و رسیدن به روستای کلها ساعت 19:00 می‌باشد. در انتهای دره کلها، گردنه سیرابشم قرار دارد. گردنه‌ای که در جهت شمال شرقی قله کهار واقع است و توسط این گردنه قلل ناز و کهار به قلل هفت خانی وصل می‌شود، ارتفاع تقریبی گردنه سیراب شم 3500 متر است.
متذکر می‌شویم که دره کلها در فصل بهار بسیار پر آب بودن و عبور از تنگه بالای روستای کلها و گذر از رودخانه همراه با مشکلاتی!!! می‌باشد.
اعضاء تیم : محسن فوقانی - پرویز امرائی - سعید صبور
خلاصه گزارش از محسن فوقانی
..........
مختصات جغرافیائی
N 36.04.810 - E0 51.07.998 : روستای کلها
: ارتفاع : 2141 متر
N 36.06.172 - EO 51.07.555 : اول یال اصلی
ارتفاع :2396 متر
N 36.06.899 - EO 51.09.712 قله
ارتفاع :3821 متر
جویبار اول یال اصلی

0 comments: