تلاش برای صعود قله آبک به روایت تصویر


بر اساس تقویم برنامه های اعضاء آزمایشی باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند در روز جمعه 3/9/85 برنامه صعود به قله آبک به ارتفاع 3488 متر(بر اساس ارتفاع بر روی نقشه توپوگرافی) و به سرپرستی کیومرث کاویانی زاده برگزار شد. برنامه صعود تا ساعت 14 بعداز ظهر(3395 متر براساس ارتفاع سنجی جی‌پی‌اس) ادامه داشت و با نظر سرپرستی و با توجه به زمانبندی برنامه و شرایط تیم که عمدتا از کارآموزان کوه نوردی بودند تصمیم به بازگشت گرفته شد.

خلاصه‌ای از برنامه اجرا شده به شرح ذیل می باشد:
  • زمان حرکت از روستای روته به عنوان مبدا صعود حدود 8:30 صبح بود.
  • هوای منطقه در صبح گاه صاف و بدون باد
  • بهترین وجه مشخصه برای ابتدا مسیر صعود سینه کشی با خاک سرخرنگ میباشد.
  • قله آبک از چهار مسیر مشخص قابل صعود است: اول) مسیر روستای روته دوم) مسیر شهرک میگون؛ سوم) مسیر روستای شمشک؛ چهارم) مسیر گرده سنگی میباشد که در دره روته واقع است از همان بدو حرکت قله کوچک روته در مجاورت آبک و رشته سرکچالها کاملا در دید میباشند و با کمی ارتفاع گرفتن میتوان قله‌های کلوگان و ورجین و هم‌هن و بعد از طی مسافتی دماوند و توچال و پیر زن‌کلوم و مهرچال و همینطور کاسونک را مورد مشاهده قرار داد.
  • لازم به ذکر است اهداف برنامه های اعضاء آزمایشی و کارآموزان باشگاه در وهله اول کسب تجربه و در وهله دوم صعود کامل با توجه به شرایط میباشد
0 comments: