برنامه کوهپیمائی اعضاء آزمایشی

عکس از احسان جمالیبرنامه کوهپیمائی اعضاء آزمایشی


باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند

صعود قله آبک

در منطقه رودبار قصران - روستای روته


سرپرست : کیومرث کاویانی زاده

روز جمعه ...... 3/9/85

حرکت از محل باشگاه

ساعت 6 صبح

0 comments: