برگی از تاریخ کوهنوردی

فعالیتهائی که پیشکسوتان انجام داده اند همواره یک مفهوم بزرگ را در زندگی جاری می سازد ... مفهوم ریشه داشتن
تاریخ نه تنها بیانگر رویدادهای گذشته می باشد .... بلکه به مخاطبش یادآوری می کند که چون تکه چوبی خشک و بی ریشه نیست
و ایکاش گذشتگان ما با نگاهی دقیقتر به ثبت رویدادهای دوره خود همت می گماشتند .. اگر چه خود ما گذشته آیندگانمان خواهیم بود ... !! پاس بداریم آنچه به ما رسیده و بسازیم آنچه آینده بدان محتاج است
برگی از تاریخ ..... باقیمانده گزارشات و اخبار و عکس هائی است که به ما گوشزد میکند ... خیلی پیش از اینها با خیلی کمتر از آنچه ما در حال داریم خواستند ... تلاش کردند... و موفق شدند و در همه حال در کنار هم بودند
بر روی برگه های زیر کلیک کنید
......................................
از کلیه اعضاء و همنوردان محترم درخواست میکنم اگر برگه سند عکس از فعالیت پیشکسوتان کوهنوردی دارند جهت منعکس نمودن در وبلاگ باشگاه ما بصورت امانت ارائه دهند
وبلاگ باشگاه ما

0 comments: