فعالیت دیگر همنوردان ما ....همنوردنمان در شهرهای دور و نزدیک با ارسال نامه های خود ضمن برقراری ارتباطی صمیمانه اقدام به اطلاع رسانی فعالیت های خود نموده اند ... وبلاگ باشگاه ما در نظر دارد به منظور ارتباط بیشتر با کوهنوردان سراسر ایران ضمن منعکس نمودن فعالیت ایشان زمینه شناخت دیگر کوهنوردان را با مناطق مختلف ایران زمین برقرار سازد .
نا مه های رسیده طی دوهفته گذشته - برای دیدن تقویم ورزشی همنوردان بر روی نام گروه کلیک کنید

به این دوستان خسته نباشید عرض نموده و آرزوی سلامتی وموفقیت برایشان داریم

0 comments: