معرفی و نقد کتاب - در وبلاگ دام زاد

منصور احمدی از اعضاء انجمن کوهنوردی دانشگاه پلی تکنیک تهران در وبلاگ خودش به نام دام زاد اقدام به بررسی کتاب یخ نوردی و صعود های ترکیبی - کار افشین یوسفی - کرده است.با ارج نهادن به فرهنگ نقد و تحلیل منطقی در کوهنوردی از دوستان و اعضاء محترم دعوت میکنیم ضمن دیداراز وبلاگ ایشان مروری بر معرفی و نقد وی بر این اثر داشته باشند.
با تشکر از افشین یوسفی برای معرفی وبلاگ دام زاد

0 comments: