از جلسه روز دوشنبه 6/9/85 چه خبر؟

جلسه بعد از ظهر دوشنبه 6/9/85 شامل برنامه های زیر بود :

- پزشکی در ارتفاع بخش اول : اصول CPR یا احیاء .................... سعید بهارلو
- گزارشی از برنامه قله " دربید " ........................................... محسن فوقانی
- گزارشی از برنامه های آتی اسکی در باشگاه ........................... وحید بهرامی
- گزارشی کوتاه از مجمع عمومی انجمن کوهنوردان ایران ............ کاوه کاشفی
- گزارش صعود قله آراگاتس و دیدار از ارمنستان ....................... علی جعفرنژاد

برنامه های اعلام شده و مورد تائید باشگاه به قرار زیر هستند
1. صعود و شب مانی قله توچال ( برنامه تمرینی صعود دماوند از جبهه شمالی )
به سرپرستی جواد قارائی
برای روزهای 10 /11 – آذر ماه 85
2. صعود به قله پلنگ چال از مسیر دوشاخ
به سرپرستی فاطمه واقف
برای روز جمعه 10 / آذر
3. تمرینات درای تولینگ در منطقه بند یخچال
در روز های 9و 10 / آذر
به سرپرستی افشین یوسفی
4. صعود قله دماوند از مسیر شمالی
به سرپرستی جواد قارائی
16 آذر ماه به مدت 4 روز ( با احتساب هوا خراب )

برنامه های تدارک دیده شده برای دوشنبه آینده :
ادامه بحث پزشکی ارتفاع
گزارش صعود قله علم کوه از گرده آلمانها به همراه نمایش فیلم
با تشکر از خانم سولماز نانکلی

0 comments: