از جلسه دوشنبه 29/8/85 چه خبر؟


حامد کرامت


محمد بهرامی
جلسه روز دوشنبه 29/8/85 باشگاه از ویژگی خاصی برخوردار بود
حضور عباس رزاقی دوچرخه سوار و جهانگرد ایرانی در جمع دماوندیان و برنامه جذاب حامد کرامت در ارائه گزارش کاملی از صعود به قله خان تنگری ( 7010 متر ) گردهمائی پرباری برای همنوردان بدنبال داشت.
در ابتدای مجری جلسه به معرفی عباس رزاقی پرداخته و با ارائه اطلاعاتی از فعالیت های این جهانگرد معاصر ایرانی و گوشه هائی از زندگی وی; ایشان را بپای تریبون باشگاه دعوت و موجبات آشنائی هر چه بیشتر همنوردان را با انسانی وارسته و پر تلاش امکان پذیر نمود.
عباس رزاقی پیش از اینها در رشته دو و میدانی فعالیت داشته است. وی که از پیشکسوتان سایکل توریست (سفر با دوچرخه) ایران بشمار میآید ; طی زمانی معادل 20 ماه و 5 روز با عبور از 22 کشور جهان و طی مسافتی بیش از 23 هزار کیلومتر موفق به گردش کاملی بدور دنیا با دوچرخه شده است وی در جمع و تاکنون بیش از 80 هزار کیلومتر طی برنامه هایش رکاب زده است، حضور وی در جمع کوه نوردان باعث بوجود آمدن شوق و انگیزه های جدید شده است.
*******************

دومین برنامه اصلی جلسه روز دوشنبه باشگاه اختصاص به گزارش برنامه حامد کرامت از صعود به قله خان تنگری در منطقه تیان‌شان داشت. برنامه ای که با توجه به خصوصیت موشکافانه وی به همراه محمد بهرامی طراحی شده بود. فهرست کاملی که وی پیش از ارائه گزارش خود بر روی برد باشگاه تنظیم کرده بود به خوبی گویای این مطلب میباشد.
نخست : جرقه های اولیه برای شکل گیری این برنامه
هیاهوی بسیار برای هیچ ...... بر اساس تفکر حامد در انجام برنامه‌های کوه اصل فعالیت کوه نوردی میبایست در متن قرار گرفته و پرداختن به خود تنها در اندازه ای باریک.. در حاشیه میتواند باشد . در حالیکه اساسا هستند کسانیکه از فعالیت کوهنوردی برای مطرح کردن خود استفاده میکنند و حاشیه را در اندازه متن رویداد قرار می‌دهند.
خشت اول: فعالیت برای مشخص نمودن کوه مناسب با شرایط و بدنبال تدارک اولیه سفر بودن
تمرینات: بگفته وی در طول 5/4 ماه (از فروردین تا مرداد ماه) 17 برنامه های تمرینی (صعود قله‌های بلند و پیمایش خط الراس) به انجام رسیده بود که شامل 8 مورد صعود به قله دماوند (وبژگی این صعودها متفاوت بودن جبهه‌های صعود بوده است بگونه‌ای که هیچ صعودی در برنامه‌ها در یک مسیر انجام نشده بود و از مجموع این 8 مورد 4 برنامه بصورت یک روز و 3 برنامه بیش از یک روز و 1 برنامه همراه با شب‌مانی بوده است).
معرفی کشور قرقیزستان ; منطقه تیان شان ; پامیر و 7000 متریهای این عرصه، پرداختن به مصائب تیم از جمع آوری اطلاعات گرفته تا برنامه ریزی; اخذ ویزا; خرید ووو تا بسته بندی بارها.
ارائه اطلاعاتی از هزینه های تیم و زمان بندی های متناسب با شرایط اعضاء آن و همینطور کسانی که به هر شکل از این برنامه پشتیبانی نموده بودند ووووو در قسمت انتهای گزارش حامد کرامت ; فیلم جذابی از صعود ایشان بنمایش درآمد; فیلمی که گر چه با تدوین حرفه ای شکل گرفته نشده بود ولی بسیار گویا و صمیمانه به شرح آنچه بر تیم گذشته بود نظر داشت. در خاتمه جلسه روز دوشنبه از طرف هیات مدیره و اعضاء باشگاه مراسم تقدیر از اعضاء تیم با اهدا لوح تقدیر بعمل آمد.
لازم به ذکر است جای خالی محمد بهرامی بدلیل مسافرت کاری در خارج از کشور بخوبی ملموس بود.

*******************
امیدواریم در فرصت مناسب گزارش مکتوبی از جریان شکل گیری و انجام این صعود به منظور استفاده دیگر همنوردان توسط اعضاء تیم مدون شود.

0 comments: