نود و چهارمین نشست ماهانه‌ی انجمن
مکان و زمان:
سالن شهریاران جوان (خیابان استاد نجات اللهی)روز چهارشنبه یک دی ۱۳۸۹ از ساعت ۱۷ تا ۲۰
موضوع:اخبار کوه‌نوردیتقدیر از مدیران دوره‌ی پیش و معرفی مدیران جدیدگزارش لیلا اسفندیاری از تلاش برای صعود به K2
شرکت در نشست‌های ماهانه‌ی انجمن کوه‌نوردان ابران برای همگان آزاد است.ورودیه برای اعضا ۲۰۰۰۰ ریال و برای سایرین ۳۰۰۰۰ ریال

0 comments: