دوست و همنورد مان علی اصغر غنی پور مدتی است در جنگی بی امان با بیماریست
وی همچون گذشته با روحیه و علاقه اخبار کوهنوردی ایران را تعقیب میکند و همچون پدری حساس کوهنوردان و بخصوص همنوردان باشگاه را به رعایت منش و اخلاق ورزشی - کوهنوردی دعوت می کند


دوستان و همنوردان هم در کنار یکدیگر

خانواده غنی پور و دوستان دماوند0 comments: