جسارت ، خلاقیت ،قدرت و سحر آغاز شده است

در سال 2007در پاسخ به کاهش شدید نرخ مجوز صعود از سوی دولت پاکستان ، تاکنون 106تیم عازم کوههای منطقه قره قروم شده اند.
74تیم از تیمهای فوق جهت هشت هزار متری ها ومنطقه مرگ تلاش دارند وباقی در ارتفاعات پایین تر وبه منظور کسب تجربه مشغولند.
از فصل گذشته تاکنون 20تیم موفق به صعود شده اند که نشانی از نتایج ضعیف وتعداد کم تیم های صعود کننده بوده وعلت این کاهش درصد بالای خطر در قللی همچونk2 و نانگاپاربات است (6مرگ در 8 برنامه ی صعود موفق) .
اما در سال جاری صعود ها و تلاشها جسورانه تر به نظر می رسد ومی توان سال 2007را یکی از سالهای هیجان انگیز صعود کوههای پاکستان دانست.

ستارگان کوهنوردی جهان فراخوان و بانگ کی 2 را متفاوت از سالهای قبل می نامند .
" Denis Urbko " و " Serguey samoliov " بر روی رخ شمالی کی 2 به سبک آلپی مسیری جدید را طراحی می کنند .
Maxut (Zhuma) Zhumayev وVassily (Vaso) Pivtsov به همراهی Serguey Bogomolov
روس در بخش شمال غرب در مسیر چینی ها به تیم قزاق – روس ملحق خواهند شد
یک تیم روس به همراهی چند کوهنورد که پیش از این مسیرهای نوئی را در جبهه شمالی اورست باز نموده اند درکنار Jannu امید دارند که نخستین صعود مستقیم از رخ غربی k2 را تا قله موفقیت طی کنند .
Piotr Morawski لهستانی . Peter HamorوDodo Kopold اسلواک پس از گذراندن یک دوره هم هوائی در منطقه Diamir نانگاپاربات سعی دارند در فصل جاری کی 2 را به شیوه آلپی صعود کنند.

کوهنوردان زن
بعد از صعود قلل مختلف در بهار سال جاری زوج جدید Gerlinde Kaltenbrunner و Ralf Dujmovits به همراه هم بر روی مسیر Cezen قله کی 2 تلاش دارند . آنها برای اجرای این برنامه یک دوره هم هوائی در برودپیک را گذرانده اند . در بهار امسال Ralf باصعود قله ی ماناسلو توانست دوازدهمین 8000 متری خود را صعود کند . در همین ایام بود که Gerlinde نیز به تنهائی تلاشی روی دائولاگیری داشت .
لیگ جهانی کوهنوردی زنان در قلل 8000+ برای Nives ( 9 صعود ) و Edurne ( 8 صعود ) و Gerlinde ( 9 صعود ) که تمام آنها بدون اکسیژن و اغلب در مسیرهای سخت بوده است به ثبت می رسد .
Gerlinde پیش از این هرگز تلاشی روی کی 2 نداشته است .
Edurne Pasban پس از صعود ی که اخیرا روی آناپورنا داشت هم اینک همراه Ivan Vallejo کوهنورد اکوادوری در برودپیک حضور دارد و این درحالی است که Vallejo توانست در بهار امسال سیزدهمین 8000 متری خود را در آناپورنا تمام کند.
Nives Meroi و زوج همراهش در همین روزها به سمت کشورشان می روند . آنها بعد از صعود بدون اکسیژن اورست در حالیکه درسال پیش موفق به صعود کی 2 شده بودند به استراحت می روند.
زوج دیگر Badia Bonilla و Mauricio Lopez زوج مکزیکی هستند که برود پیک را به عنوان ششمین قله 8000 متری خود انتخاب کرده اند .
تیم بزرگی از کوهنوردان ایرانی هم درمنطقه برای صعود برودپیک هستند که همراه آنان کوهنورد زنی بنام " لیلا روشن ضمیر " نیز حضور دارد
تیمی هم که از کشور کره آمدند و تمامی نفرات آن زن هستند در کی 2 فعالیت دارند .
Kinga لهستانی و زوجش Roberto هم اخیرا توانستند سومین کمپ خود را در نانگاپاربات برپا کنند .

آمریکائی ها
Chris Warner و Don Bowie که درحال حاضر روی مسیر آبروزی تلاش دارند با ارسال فیلم های جذاب ویدئوئی و تلاشی جسورانه خود کارهایشان را شاخص تر می کنند . آنان پیش از این در بخش شرقی کی 2 تلاش داشته اند.
کریس وارنر صاحب شرکت Earth Treks به عنوان یکی از کوهنوردان شاخص ارتفاعات بالا محسوب می شود . او درحال حاضر در سومین تلاش خود برای صعود دوگانه برودپیک و کی 2 است . او پیش از این اورست . لوتسه . شیشاپانگما . چوآیو و گشایش مسیر در Shiviling و آمادابلام را داشته است .
همچنین Fabrizio Zangrilli آمریکائی دیگری است که در قالب تیمی بین المللی سومین تلاش خود را در کی 2 دارد.
Nicholas Rice جوان پس از یک صعود موفق درگاشربروم 2 درسال گذشته اینک به پاکستان بازگشته و قصد دارد برودپیک را مستقل صعود کند

سایر ملل و کی 2
سایر تیم های کی2 شامل Anna Czerwinska لهستانی . Hugues d'Aubarede فرانسوی که با باربران ارتفاع منطقه بنام های کریم و جلال درآن جا هستند .
Eross مجارستانی همراه با نفراتی از اسلوانی . چک . ایتالیا و کره و کوهنوردان سایر ملل . برای صعود قله در این فصل تلاش می کنند

Wintersteller در برودپیک
Gerfried Goeschl یکی از بزرگترین تیم ها را در سالگرد صعود به برودپیک سرپرستی می کند .
10 نفر از کوهنوردان تیم وی بر کی 2 نیز تلاش خواهند داشت .
تیم رسما کارخود را از نخستین شبی که اتریشی ها 50 سال قبل توسط Wintersteller . Schmuck . Buhl و Diemberger موفق شدند بدون اکسیژن و استفاده از باریر ارتفاع برودپیک را صعود کنند ; کار خود را آغاز خواهند کرد.
کوهنوردان تیم انتظار دارند در حین اجرای این برنامه Wintersteller ( سرپرست تیم در 50 سال قیل ) خود را به کمپ اصلی برساند .

سایر دلاوران ارتفاعات
آیا Silvio “Gnaro” Mondinelli ایتالیائی ( 8000*13) موفق خواهد شد در باشگاه صعود کنندگان 14 قله بالای 8000 متر وارد شود . وی تنها صعود برودپیک را برای این کار لازم دارد . ( در زمان تایپ این سطور طبق آخرین اخبار وی موفق به صعود برودپیک شده است . )
سال گذشته Veikka Gustaffson فنلاندی اعلام کرد قصد دارد با انجام تلاشی 3گانه بر روی 8000 هامتریها ی قره قروم ( برودپیک و گاشربروم 1و2) فهرست 14 گانه خود را تکمیل کند . گرچه هنوز هیچ تائیدی مبنی بر عزیمت وی به پاکستان وجود ندارد .
کوهنورد کلمبیائی Fernando Gonzalez Rubio سر مست از موفقیت در صعود پر خطر خود بر آناپورنا در بهار امسال ; آماده انجام دومین تلاش خود در برودپیک است و احتمالا این بار هم موفق خواهد شد و با این موفقیت احتمالی هشتمین 8000 متریش را به ثبت خواهد رساند .
Joao Garcia پرتغالی هم کی 2 را بعنوان نهمین 8000 متری خود قرار داده و در حال تلاش بر روی آن است .
Hirotaka Takeuchi ژاپنی هم برای گاشربروم 2 و برودپیک برنامه ریزی کرده است که در صورت دستیابی به اهداف خود ( 8000*11) خواهد شد . وی در نظر دارد اولین ژاپنی عضو باشگاه ( 8000*14 ) باشد .
Carlos Pauner اسپانیائی که در سال قبل ; اندکی پیش از قله برود پیک برای دومین بار مجبور به بازگشت شد ه بود ; برای بار سوم بخت و توان خود را به چالش کشیده است . در این سفر کوهنورد اکوادوری Santiago Quintero در کنار او خواهد بود .

جنگاوران بر زمین افتاده
حضور در 8000 متری ها بازی کودکانه ای نیست . هر ساله تعدادی از کوهنوردان در تلاش خود برای دستیابی به قله آرزو های خود جان از دست میدهند . د رسال 2007 نیز این جریان ; تلخی خود را به کام کوهنوردان نشانده است . از جمله این کوهنوردان فقید در طی سال 2007 می توان به نام هائی مانند Marek Hudák ( شیشاپانگما ) و Oh Hee-Joon ( جنوب غرب اورست ) اشاره کرد . اگر چه Gerlinde بصورت معجزه آسا از بهمن دائولاگیری نجات یافت اما دو همراه او Ricardo Valencia و Santiago Sagaste مقهور اراده کوه شدند. Mario Merelli وMario Panzeri صعود خود را در فصل جاری بر روی قله پنهان ( گاشربروم 1 ) بیاد همنورد خود " Sergio Dalla Longa " که در بهار امسال در دائولاگیری جان باخت ; انجام می دهند .

0 comments: