اسامی پذيرفته شدگان برای شركت در اردوي سنگ­نوردي برتر

اسامي سنگ نوردان منتخب برای دعوت به اردوی سنگ نوردی برتر که در آزمون های برگزار شده در تاريخ هاي 11/3/86 و 8/4/86 براساس امتیازات کسب شده گزینش شده اند به شرح زير اعلام مي گردد (به ترتيب حروف الفبا).

خواهشمند است نامبردگان حداكثر تا تاريخ 25/4/86 جهت ثبت نام كامل با تلفن09123279210 آقای اسماعیل رضایی، تماس و مدارك لازم و اعلام حضور رسمي خويش را تاييد نماييد در غير اينصورت انجمن کوه نوردان ایران مي­تواند از افراد رزرو به ترتيب امتيازاتي كه آورده­اند دعوت نمايد.

لازم به ذكر است اين اردو از تاريخ 4تا7 مرداد ماه 1386 در منطقه پل خواب برگزار خواهد شد.

خانم­ها:
بهرامي نژاد ­مريم(تهران)، جعفري ­مهري(تهران)، خوشخو­حسني(كرمانشاه)، رئيسي فرنوش(تهران).

آقايان:
برنجي­مهران(بروجرد)
بصيريان­كيوان(كرج)
، پيل آرام امين(تهران)
، ثقفي­مجيد(كرج)
، ثقفي­مجتبي(كرج)
، حبيبي پرويز(قائم شهر)
، حسين پور علي(مشهد)
، دارابي احسان(تهران)
، دري فر محمود(مشهد)
، رستمي سينا(رشت)
، سنجري حميد(تهران)
، صانعي اميد(كرج)
، ضياء بابك(تهران)
، عدالتخواه امين(رشت)
، غلام پور مرتضي(مشهد)
، كافكاني حسين(تهران)
، كريمي علي(تهران)
، كفايتي اكبر(رشت)
، لشكري داود(ساري)
، موسوي رضا(تهران)
، نائيني نعيم(رشت)
، نوروزي ميلاد(رشت)
، هاشميان سيد مهدي(قزوين)

، واقف يوسف(تهران)
، واقف امير(تهران)

0 comments: