اخبار منطقه قره قروم – نانگاپاربات
10 جولای 2007 – سه شنبه 19 /4/ 86
http://www.mounteverest.net/news.php?news=16205
مسیر نرمال kinshofer
نانگاپاربات
تیم 3 نفره اسلواک – لهستان ( dodo koplod – peter homor – piotr morawski ) برای دومین بار با امید به موفقیت و با هدف دستیابی به قله نانگاپاربات کمپ اصلی را ترک کردند . در اولین تلاش که هفته گذشته بدان اقدام کرده بودند ; بعد از 10 ساعت برف کوبی سنگین در 400 متری قله مجبور به عقب نشینی شده و در روز شنبه (16/4/86) به کمپ اصلی بازگشتند .
در پی این حرکت و بدون فوت وقت اضافی برای دومین بار امروز ( 19/4/86) صعود خود را آغاز کرده و به کمپ 1 رسیدند . آنها فردا به کمپ 3 خواهند رفت و در پی آن کمپ 4 و سپس به قله می رسند .
برف سنگینی در تراورس و گذر از منطقه چاله Bazhin و مسیر Korean couloir نشسته است . بعضی از تیم های حاضر در کوهستان حرکت خود را بسمت قله آغاز کرده اند . و به همین خاطر تیم مذکور انتظار دارد بتواند با کمک دیگر کوهنوردان برف کوبی لازم را انجام داده و مسیر را به سمت قله ادامه دهند .

kinga baranowska


کوهنورد زن لهستانی kinga baranowska به همراه همنوردش از اسپانیا به نام Roberto rojo نیز در حال تلاش بر روی نانگاپاربات هستند . آنها تاکنون سه کمپ در طول مسیر kinshofer برپا کرده و در نظر دارند در روز های آتی چهارمین کمپ خود

را مستقر سازند

carlos bascou سرپرست تیم کوهنوردان شیلی


از دیگر تیم های فعال در منطقه می توان به تیم کوهنوردان شیلی به سر پرستی carlos bascou و کوهنورد –اسکی باز فرانسوی jean noel urban اشاره داشت . آنها کمپ سوم خود را بر پا نموده و بزودی در کمپ اصلی خواهند بود .
Urban در نظر دارد مانند kinga چهارمین کمپ را هم بزند و یا کمپ سوم خود را به ارتفاع 7400 متری انتقال دهد زیرا که صعود قله از کمپ 3 بسیار طولانی خواهد بود .
وی همچنین امیدوار است در صورت وجود هوائی که به اندازه کافی مساعد باشد ; بتواند همه بخش های قابل دسترس در مسیر بازگشت را با اسکی پائین بیاید

jean noel urban

0 comments: