بنظر میرسد هوا ، زمان ، تدارکات و حتی کلاغها !! علیه سیمون مورو دست به دست هم داده اند ... اما او هنوز برای به انجام رسانیدن اولین صعود زمستانی برودپیک با اراده و مصمم است .
دیروز پنجشنبه ( 15 فوریه ) 26 بهمن - او و شاهین تلاش دیگری را آغاز کردند . به بیان دقیقتر صعودی از روی ناچاری و در هوائی ناپایدار.
سیمون مورو اینگونه گزارش می دهد : " دیروز من و شاهین با امید داشتن 3 روز هوای خوب حرکت کردیم ، اما همه چیز طور دیگری از آب درآمد . ما مستقیم به کمپ 2 صعود کردیم – کاری که به اندازه کافی بسیار سخت بود ( طی 2 هفته گذشته برف تازه باریده بود ) . در ساعت 5 بعد ازظهر به کمپ 2 در ارتفاع 6200 متر رسیدیم ، سرد و خسته از برف کوبی سنگین . در آنجا امکان نوشیدن داشتیم اما خوردن ... نه !! ... کلاغها همه غذای ما را در حالیکه در این مدت در کمپ اصلی بودیم ، ضایع کرده بودند . !!!"
" امروز صبح ( جمعه – 27 بهمن ) در حالی بیدار شدیم که مه غلیظی ما را احاطه کرده بود و دید کاملا کور بود . از کمپ اصلی درخواست موقعیت کردیم و " امین " از کمپ اصلی وجود هوای بد رو در اطراف ما تائید کرد . بدین ترتیب تصمیم گرفتیم به پائین برگردیم . "
سیمون مورو اعتراف می کنه که " ما همه ابزارها و وسائل رو در چادر کمپ 2 رها کردیم . زیرا می خواهیم پیش از تسلیم شدن فشار نهائی رو برای صعود انجام بدیم . "
*****
ترجمه از سعید صبور

0 comments: