اخبار جلسه عمومی روز دوشنبه 2/11/85
فهرست برنامه های جلسه
:
آشنائی با تغذیه در کوهستان .... دکتر بهاءلو
گزارش حادثه علم کوه و عملیات امداد رسانی .... کاظم فریدیان
آشنائی با اسکی کوهستان به همراه نمایش قیلم ..... سلیم شالوم
برنامه های اعلام شده :
صعود قله توچال از ایگل ... منوچهر رحمانی ... 5//11/85
صعود قله دماوند ( شمالی ) ... کیومرث کاویانی زاده ... 6 /11/85 ( 5 روز )
صعود قله سالون کوه ( شمال اندیمشک ) .... به سرپرستی : محمد رضا کاشفی ... 9 الی 13 / بهمن
صعود قله توچال از دارآباد .... منوچهر رحمانی ... 12 و 13 / بهمن
صعود قله دماوند ( شرقی ) .... منوچهر رحمانی .... 18 - 22 / بهمن
صعود قله مونبلان ( شامونی ) .... احمد واقف ... 28 / بهمن لغایت 3 / اسفند

0 comments: