مجله الکترونیکی کوهستان ------------------------شماره 2- سال اول


Mountain EMagazine---------------------------------------بهار 1386 منتشر شد


در این شماره می خوانید:نگرشی به پزشکی کوهستانبخش اول: دانش پزشکی کوهستان-----------------دکترحمیدمساعدیان
علم پزشکی کوهستان سابقه ای به قدمت تاریخ دارد;از آن زمان که انسان ماوایی درکوهستان ها ومناطق مرتفع برگزید, بابیماری های کوهستان وارتفاع بلنددرگیربود, ولی ازآنجایی که علم ودانش او یه آن اندازه نبود تا دلیلی برای بروز علائم پیداکند, آن را با اساطیر وعالم غیرواقعی وتخیلات خود درآمیخت وبیماری های ارتفاع به خاطرهمین ناآگاهی, علائم بیماری های ارتفاع را به جن ودیو وحیوانات غیرواقعی نسبت می داد وکوه ها را مناطقی دست نیافتنی و محل سکونت اژدها وحیوانات عجیب وغریب می دانست .درهیمالیا ونپال وکوهستان ها را...
برگی از تاریخ کوه نوردی جهان ---------تهیه وتنظیم : افشین یوسفی(اولین صعود به قله منبلان-1786)
هوراس بندیکت دوسوسور دانشمندی که دریچه های جهان را دربرابر دیدگان مردم گشود, در سال 1740 درشهرژنو سوئیس به دنیا آمد .اوازسال های جوانی به اهمیت مسئله آزمایش وانبساط ونتیجه گیری پی برد ودر 20 سالگی به شهرت واعتباررسید
دیواره علم کوه, لهستانی ها 58 و همدانی ها 68-------- به قلم مه شید مهدیانخانه کوه نوردان تهران ---------مرداد1385
هوا خوب است, پرانرژی هستیم ومصمم; مصمم برای صعود یکی از طولانی ترین مسیرهای مصنوعی- طبیعی دیواره; طول ها را یکی پس از دیگری طی می کنیم ...ناگهان صدای حرکت سنگی راکه روی سنگ دیگری حرکت می کند می شنوم...دراین هنگام که صدای مهیب سنگ وخوردن آن به دیواره ونعره های وحشیانه اش تمام علم چال را پرکرده...
گزارش امداد روی دیواره علم کوه-------------------------به قلم:رسول کشوری
حدود 3:30 دقیقه بعد از ظهر ازگرده خارج شدیم. به بچه ها صعودشان راتبریک گفتم.همانجا به استراحت نشستیم تا اندکی خستگی از تنمان بیرون رود.محمود برای بررسی وضع بچه های خانه بالای دیواره رفت.بچه های همدان بالای قیف بودند, ازآنجا با سروصدای زیاد به ما گفتند که یکی ازبچه های خانه کوه نوردان ((پاندولی)) داده است...
معرفی 14 قله مرتفع استان سمنان-----------------------تعیه و تنظیم: مازیار اتوکش
اگر بگوییم این قله جنجالی ترین قله استان است اغراق نکرده ایم.تمام جنجال ها نیز بر سر ارتفاع قله است...
با گام هایی بلند---------------------------------------------گفتگو با کاظم فریدیان
قله کی دو درکوهستان قرقروم پاکستان ودر مرز بین چین و پاکستان قرار دارد.این قله به سبب سختی و حوادث ماجراجویانه ای که در آن رخ داده است, یکی از مشهورترین کوه های جهان است.خرداد ماه امسال, کاظم فریدیان یکی از برجسته ترین کوه نوردان ایران, برنامه صعود به این قله را آغاز خواهد نمود...به اینجا سر بزنید

0 comments: